"Kup Jasenak," Veljača. 2018.


* Više slika na facebook stranici: Udruga privatnih iznajmljivača "Bjelolasica" - Jasenak

U susret Novoj 2018.


* Više slika na facebook stranici: Udruga privatnih iznajmljivača "Bjelolasica" - Jasenak

Zima 2017. na Bjelolasici

Okolina & dodaci

Villa Goranka

Villa Pribila

Villa Prigorka

Villa EllenLara

Bjelolasica

Ogulin

Jezero Sabljaci

Sport

Zagreb

Villa Rustica